Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgütsel Kimlik Dejenerasyonu Üzerinde Örgütsel Atalet Algısının Etkisi

Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaların örgütsel kimlik algısı üzerinde etkisinin olup olmadığının tespit etmeye yöneliktir. Bu nedenle etkileşimsel bir model deseni oluşturulmuştur. Çalışmamızın genel amacı doğrultusunda örgütsel atalet ve alt bileşenleri ile örgütsel kimlik algısı arasında ilişki tespiti için korelasyon analizi ve değişkenler arasındaki etkileşimin belirlenebilmesi için ise regresyon analizi bulgularına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ana evreni Mersin illerinde farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan işletmeler bünyesinde çalışan toplam 24.815 çalışan oluşturmakta olup, örneklem grubunu ise ana evreni temsilen 553 adet çalışan oluşturmaktadır. Örneklem üzerinden veri elde edebilmek adına örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaları belirlemek amacı ile Liao, S., Fei, W. and Liu, C. (2008) tarafından geliştirilen ve Çankaya (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan toplam 14 soru önermesinden oluşan “Örgütsel Atalet Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel kimlik olgusunu ölçebilmek için ise Dick,R.V., Knippenberg, D.V., Kerschreiter, R., Hertel, G., Wieseke, J.. (2008) tarafından geliştirilen “Örgütsel kimlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular; örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamalar ile örgütsel kimlik algısı arasında negatif yönlü düşük ve orta düzeyde korelasyon ilişkisinin olduğu sonucunu göstermektedir. Ayrıca çalışmamızın ana konusu olan etkileşimsel desende ise örgütsel atalet davranışları ile örgütsel kimlik değişkeni arasında negatif yönlü bir etkileşimin olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda genel olarak örgütsel kimlik algısına yönelik olumlu düşüncelerin arttırılabilmesi için örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaların azalması gerektiği düşüncesine ulaşıldığını söylemek mümkün olacaktır.Keywords
Atalet, Örgütsel Atalet, Kimlik, Örgütsel Kimlik.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri