Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Munzur Üniversitesi Öğrencilerinin Online Alışverişe Yönelik Tutum Ve Niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli İle Ölçülmesi

Çalışmada, üniversite öğrencilerinin online alışveriş tutum ve niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli kapsamında ölçülmesi ve bunlara etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Munzur Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 25 paket programıyla analiz edilmiştir. Parametrik testlerin kullanıldığı veri setine frekans analizi, faktör analizi, t testi, ANOVA ve regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, tutumun niyeti pozitif olarak etkilediğini ve tutumun da algılanan kullanışlılık, algılanan eğlence, algılanan öz yeterlik ve algılanan güven faktörleri tarafından pozitif olarak etkilendiğini göstermektedir.Keywords
Teknoloji Kabul Modeli (TKM), online alışveriş, tutum, niyet.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri