Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Baas Partisi Ve Arap Baharı

Orta Doğu’da, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kaybettiği alanlarda yönetim biçimi manda, ulus devlet ve çoğunlukla monarşi olan birçok devlet kurulmuştur. Bu dönemde kurulan devletlerden biri de Suriye’dir. Suriye’de yönetim boşluğunun giderilmesi çalışmaları yaklaşık 80 yıl öncesine dayanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgede kurulan Fransız manda yönetimi birleştirici olmaktan çok ayrıştırıcı bir rol üslenmiştir. Fransa, Suriye’de Sünni çoğunluğa karşın azınlık durumundaki dini grupları kayırmış ve ülke yönetiminde etkin hale getirmiştir. Günümüzde yaşanan çatışma iklimlerinin temeli de bu dönemde atılan, ayrıştırıcı adımlardan kaynaklanmaktadır. Fransa manda yönetimi döneminde Suriye’de, merkezi Şam ve Halep olan iki devlet, ayrıca birer tane de Alevi-Dürzi devleti kurulmuştur. Bu yönetimler, varlıklarını 40’lı yıllara değin sürdürmüştür. Pan-Arabizm temelli Baas Partisi’nin kuruluşu da bu döneme denk gelmektedir. Baas Partisi bir darbe girişimi ile 1963 yılında Suriye iktidarını ele geçirmiştir. Bu partinin temelinde Arap milliyetçiliği olsa da Araplar arasında da tam bir birlik sağlayamamıştır. Baas Partisi’nin Suriye’deki asıl iktidarı, 1970-2000 yılları arasında başkanlık yapan Hafız Esad dönemi ile şekillenmiştir. Sonrasında ise oğlu Beşar Esad yönetimi devralmış ve 2011 yılına kadar iktidarını sorunsuz sürdürmüştür. 2010 yılı Orta Doğu’da demokrasi ve daha iyi bir yönetim için halk isyanlarının başladığı, Arap Baharı diye adlandırılan bir dönemin ilk kıvılcımının ateşlendiği yıl olmuştur. Tunus’ta 2010 yılı aralık ayında başlayan ve nerdeyse bütün Orta Doğu’ya yayılan, özgürlük, demokrasi ve eşitlik isteyen halkların ayaklanmaları birçok ülkede çözüme ulaşsa da Suriye’de sonuçsuz kalmıştır. Bu durumun birçok sebebi olmakla birlikte ülke üzerinde dış güçlerin etkisi bu sebeplerin en önemlisi olarak görülebilir.Keywords
Arap Baharı, Baas Partisi, Manda Yönetimi, Pan-Arabizm, Suriye.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri