Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


4. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Sayı Hissi Stratejilerinin Belirlenmesi

Sayılar ile mantıklı tahminler yapabilme, aritmetik hataları ve sayı örüntülerini fark edebilme, en etkili hesaplama yolunu seçebilme ile ilgili his şeklinde tanımlanan sayı hissi, matematik eğitiminde giderek önem kazanmaktadır (Hope, 1989). Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile ilgili soruları cevaplandırırken kullandıkları stratejilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminden yararlanılan araştırmanın verileri Kadıköy ilçesindeki bir devlet okulunun dördüncü sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bu okulda öğrenim gören 115 dördüncü sınıf öğrencisinden Sayı Hissi Testi’nden aldıkları puana göre orta ve üst sayı hissi başarı düzeyine sahip grupta yer alan ve gönüllü olan altı öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini toplamak için görüşme yapılmış, altı öğrenciye sayı hissi bileşenlerine uygun olarak hazırlanan dört sorudan oluşan “Görüşme Formu” uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin kural–işlem temelli stratejileri kullanmaya daha yatkın oldukları görülmüştür. Ayrıca orta sayı hissi başarı düzeyine sahip gruptaki öğrencilerin üst sayı hissi başarı düzeyine sahip grupta bulunan öğrencilere göre kural-işlem temelli stratejileri daha fazla kullandıkları ve bu stratejileri kullanmaya daha yatkın oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Dördüncü sınıf öğrencileri, kural-işlem temelli strateji, sayı hissi.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri