Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yükselen Trend Stratejik İnovasyon Kavramı Ve İşletmeler Üzerine Etkisi: Bir Literatür İncelemesi

Bu çalışmanın amacı, yönetim biliminin son yıllarda önem kazanan bir değeri olan ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada önemli bir faktör olan stratejik inovasyon kavramını açıklayarak işletmelere olan etkilerine dikkat çekmektir. Bu kapsamda ilk bölümde stratejik inovasyon kavramsal olarak ele alınarak farklı yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca stratejik inovasyonun temelini oluşturan bileşenler de ele alınmıştır. Literatürde stratejik inovasyonun doğuşu ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Stratejik inovasyon yönetimi, stratejik inovasyon süreci ve işletmelerin stratejik inovasyon faaliyetleri uygulayabilmeleri için ne tür gereksinimlerinin olduğu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Daha sonra, literatürde yer alan stratejik inovasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar analiz edilmiştir. 9 adet bilimsel çalışmanın (lisansütü tez, makale ve kitap) sonuçları ayrı ayrı incelenerek ortak bir paydada toplanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde stratejik inovasyonun uygulandığı işletmeler üzerindeki olumlu etkiler, farklı metotlarla yürütülen çalışmaların sonuçlarının yorumlanmasıyla resmedilmiştir. Çalışma sonucunda işletmeler için stratejik inovasyonun neden gerekli olduğu ve bilim insanlarının bu konuya ne şekilde yaklaşmaları gerektiği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Stratejik inovasyon, İnovasyon stratejisi, İnovasyon, Stratejik yönetim

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri