Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


G7 Ülkelerinin Rekabet Performanslarının Entropi Tabanlı Topsıs Ve Edas Yöntemleri İle Analizi

Rekabet olgusu küreselleşme sürecinde daha belirgin ve nitelikli bir hal almıştır. Bu anlamda küreselleşme bir süreci oluşturduğu için rekabet kavramı da buna bağlı olarak bir süreç niteliği taşımaktadır. Söz konusu bu süreçte ülkelerin kendi rekabet kapasitelerini ve performanslarını bilmeleri ve analiz etmeleri sonraki rekabet sürecinde söz konusu ülkelere rekabet etmeyi sağlama ve rekabet üstünlüğünü sağlamada fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda araştırmanın birinci amacı kapsamında G 7 ülkelerine göre küresel rekabet endeksini oluşturan bileşenlerin Entropi yöntemi ile önemlilik derecelerini tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci amacı kapsamında ise G 7 ülkelerinin rekabet performansları TOPSIS ve EDAS çok kriterli karar verme teknikleri ile ölçülmüştür. Çalışmanın devamı olarak araştırmaya konu olan ülkelerin TOPSIS ve EDAS yöntemleri ile tespit edilen rekabet performans değerlerin sıralamaları söz konusu ülkelerin küresel rekabet endeks değerleri ile sıralaması karşılaştırılarak tespit edilen sıralamaların birbirleri ile olan tutarlılıkları ve farklılıkları tespit edilmiştir. Bulgulara göre, ülkelere göre önemlilik derecesi en fazla olan bileşen iş pazarı, ez olan ise inovasyon kapasitesi bileşeni olmuştur. Ayrıca ülkelerin rekabet performans değerleri arasında TOPSIS ve EDAS yöntemi arasında sadece Kanada ülkesi için tutarlılık sağlanmıştır. Ülkelerin rekabet endeks değerlerinin sıralaması, EDAS yöntemi ile daha çok tutarlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca EDAS yöntemi ile tespit edilen değerler ile küresel rekabet endeks değerleri arasında anlamlı, pozitif yönlü ve çok yüksek düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda ülkelerin rekabet performans değerleri EDAS yöntemi ile genel olarak açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Rekabet, Küresel Rekabet Endeksi, TOPSIS, EDAS.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri