Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GASTRONOMİ TURİZMİNDE YEREL MUTFAK ÜRÜNLERİ DENEYİMİNİN DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Turizm ve gastronomi, birlikte ele alınması gereken, bölgesel kalkınmaya, destinasyon özgünlüğüne ve markalaşmaya olumlu etkileri olan, destinasyon seçimi için tetikleyici işleve sahip kavramlardır. Yemek deneyimleri turistlerin tatil deneyimine bütünsel bir katkıda bulunmaktadır. Gastronomi turizmi, belirli bir destinasyona ilk kez gelen turistlerin ziyaretlerinden çok, tekrarlanan ziyaretler yoluyla geliştirilebilir. Bu anlamda Kayseri’nin tarihi güzellikleri, ulaşıma elverişli olması ve yerel mutfak ürünleri turistlerin olumlu duygularını tetikleyerek tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme niyetini teşvik edebilir. Bu araştırma ile özellikle gastronomi turizminde tüketici deneyiminin davranışsal niyet üzerinde ne derece etkili olduğunun tespit edilmesinin hem sektöre hem de literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada, Kayseri ilinde bulunan yerel mutfak ürünleri sunan seçilmiş dört farklı restorana gelen turistlerin algıladıkları yerel mutfak ürünleri deneyimlerinin davranışsal niyet üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak yerel mutfak ürünleri deneyiminin davranışsal niyet üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonraki aşamada, yerel mutfak ürünleri deneyimini oluşturan alt faktörlerin her birinin ayrı ayrı davranışsal niyeti ne ölçüde etkilediği ölçülmüştür. Analizlere hatasız olarak işaretlenen 405 katılımcıdan elde edilen veriler dâhil edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, turistlerin yerel mutfak ürünleri deneyimlerinin davranışsal niyeti olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç, Kayseri’ye gelen turistlerin yerel mutfak ürünleri deneyiminden memnun kaldıklarını, tekrar ziyaret etme niyeti ve başkalarına tavsiye etme niyetinde olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca yerel mutfak ürünleri deneyimi alt faktörlerinin de (yemek, iletişim ve mekan) ayrı ayrı davranışsal niyet üzerinde pozitif etkileri bulunmaktadır. Genel olarak, yerel mutfak ürünlerinin turistleri çekmek için giderek daha önemli ve etkili hale geldiğini söylemek mümkündür.Keywords
Gastronomi Turizmi, Yerel Mutfak Ürünleri Deneyimi, Davranışsal Niyet, Kayseri

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri