Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


INVESTIGATION OF THE TRENDS OF ORGANIZATIONS FOR THE USE OF MARKETING INTELLIGENCE AND TECHNOLOGY IN THE SCOPE OF STRATEGIC MARKETING

Pazarlama departmanları bir işletmenin kalbi gibidir. Pazarlamadan ne ölçüde yararlanabildikleri ve ne kadar pazarlama odaklı düşünebildikleri işletmelerin sektördeki yaşam sürelerini etkilemektedir. Pazarlama ticari, yaratıcı ve stratejik olmayı gerektirir ve düşünce şeklini bu noktalara odaklı çalıştırmaya sevk eder. Bu noktada pazarlama zekâsı ortaya çıkar. Pazarlama zekâsı hem büyük ölçekli hem de küçük ölçekli tüm şirketler için önemli ve gereklidir. Stratejik pazarlama zekâsı, işletmelerin pazar fırsatlarını, pazara nüfuz etme stratejilerini ve pazar geliştirme yöntemlerini belirlemeye yönelik olup, pazar ile ilgili bilgileri toplama ve analiz etme sürecidir. Dijital çağın getirdiği hız ile birlikte firmaların pazarlama zekasını sürekli olarak beslemesi gerekir. Pazarlama anlamında yeni sıçramalar yapmak bu yollarla gelir elde etmek, pazarlamadaki başarı için gereklidir. Bu da değişimin farkına varıp bu değişime uyum sağlayarak, yeni teknolojileri kullanarak, trendleri takip etme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Bu çalışmada, Kocaeli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren yöneticilere stratejik pazarlama bağlamında pazarlama zekâsı ve pazarlama zekâsı araçları ve teknolojilerinin kullanımına yönelik eğilimleri anket yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları 403 yöneticiden toplanan veri ve denetimsiz bulanık kümeleme (öbekleme) algoritmasını içeren bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda %97 doğruluk oranı ile bulanık öbekleme (kümeleme) algoritması sonucu oluşturulan her bir öbeğe (kümeye) ait veri ve genel veri için stratejik pazarlama ve pazarlama zekası arasındaki ilişkiler ortaya konulmuş olup, araştırmacılara ve yöneticilere önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Stratejik Pazarlama, Pazarlama Zekâsı, Pazarlama Zekâsı Araçları, Teknoloji, Teknoloji Kullanımı, Bulanık öbekleme, Korelasyon

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri