Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ EDEBİYATI HAKKINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Servet-i Fünun, Nikolaidis’in İstanbul’da çıkardığı fennî içerikli Servet gazetesinin eki olarak 27 Mart 1891 yılından başlayarak Ahmed İhsan Tokgöz’ün yayımlamadığı bir dergidir. İlerleyen dönemlerde sırasıyla Edebiyât-ı Cedîde, Fecr-i Âtî ve Millî Edebiyat ve Yedi Meşaleciler’in yayın organı olarak basılmaya devam eden dergi, 25 Mayıs 1944’e kadar yayınlanır. Dergi, yeni öykü, şiir ve romanlarla birlikte, tercüme ve edebî tenkit faaliyetleriyle kısa zamanda dikkatleri üzerine çeker. Modern Türk Edebiyatı’nın önemli ve değerli bir aşamasını oluşturan Servet-i Fünun Dönemi; başta hikâye ve roman olmak üzere çeşitli edebi türlerin gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. 1896–1901 dönemlerinde Servet-i Fünun dergisi etrafında bir araya gelen yazar ve şairlerden oluşan Servet-i Fünûn topluluğu, karakteristik olarak eserlerinde, yaşadıkları dönemin siyasi koşullarının da etkisiyle, karamsarlık, kaçış, doğaya yöneliş gibi eğilimlere girerler. Bu yönüyle edebiyatımıza yeni bir bakış açısı getiren Servet-i Fünun Topluluğu, yönünü Batıya çeviren Türk edebiyatının önemli duraklarından birini teşkil eder. Bu dönem edipleri özellikle Fransız edebiyatının etkisinde eser verir. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Hüseyin Suat Yalçın, dönemin önemli isimlerindendir. Servet-i Fünun veya Edebiyat-ı Cedide devri, edebiyatımızda 1860’ta başlayan ve devam eden Doğu-Batı çekişmesinin, mücadelesinin Batı edebiyatını savunanların lehine belirleyen bir edebiyat dönemidir. Bu dönemde Türk edebiyatı, anlayış, içerik ve teknik bakımdan tamamıyla Batılı bir nitelik kazanır.Keywords
Edebiyat, Servet-i Fünun Edebiyatı, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri