Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ELVEDA RUMELİ TELEVİZYON DİZİSİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME

Dünya tarihi pek çok ülkede bir arada yaşayan azınlıkları kullanarak o ülkeyi ayırmayı; bu şekilde güçlü olmayı hedefleyen ülkelere sahne olmuştur. 1789 Fransız Devrimi sonrasında da özgürlük kavramı etnik gruplar arasında hızla yayılarak doğudan batıya Avrupa’da özümsenmeye başlamıştır. Mozaik bir yapı sergileyen Osmanlı İmparatorluğunda da batıda Makedon asıllı gayrimüslümler arasında özgürlük duygusu yayılmaya başlamıştır. Özgürlük yalnızca Osmanlı’da değil birçok ülkede kargaşaların çıkmasına sebep olmuştur ancak Osmanlı gibi çok-uluslu bir imparatorlukta en çok milliyetçilik akımı huzursuzluk yaratmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, savaş sırasında ve savaştan sonra, birçok Avrupa ülkesi Osmanlı İmparatorluğu’na karşı tavır almış; Osmanlı’nın bol kaynaklarını sömürmek ve İmparatorluğu kendi pazarlarına bağlamak amacıyla 1800’lü yılların sonunda çeşitli tedbirler almaya başlamışlardı. Bu amaçla Osmanlı’dan çeşitli reformlar isteyerek bir arada yaşayan azınlıkları tespit ediyorlardı. Yayılan milliyetçilik akımları ile azınlıkların özgürlüklerine kavuşması ve bu şekilde yeni ülkelerin pazara dâhil olması mümkün hale gelmekteydi. Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ’ın bağımsızlık talepleri Elveda Rumeli adında televizyon dizisi ile izleyicilere temsil edilirken öncelikle bir tarihi süreç anlatılmaktadır fakat hemen ardından Hıristiyan ve Müslüman çatışmasına gönderme yapılarak yıllar boyu devam etmiş olan bir çekişme işlenmiştir. Çalışma kapsamında Elveda Rumeli adlı dizinin Türk milliyetçiliğinin ön plana çıkarılmasında ve Hıristiyan karşıtı kamuoyunun inşasında propaganda amaçlı olarak ne şekilde kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır çünkü gerek tarihi arenada gerekse televizyon dizisinde farklı iki dine inanların arasında başlayan ve göç ile sonuçlanan gerçek bir olay anlatılmaktadır. Bu amaçla televizyon dizisi nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilim tekniği kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada eser, İsviçreli Dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün Göstergeler Modeli ve Fransız dilbilimci Roland Barthes’ın göstergeler için kullandığı Yan Anlam / Düz Anlam Modeli kapsamında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, dizide gayrimüslim çetelerin katliam, barbarlık, yıkım, yangın gibi somut yıkıcı kavramlar ile bağdaştırıldığı bir tür nefret söylemi inşa edildiği ve sonucunda da Baklanlardaki ayrışmanın ve göçün yaşandığı ortaya çıkarılmıştır.Keywords
Balkan savaşları, göç, televizyon yayıncılığı, televizyon dizilerinde değer aktarımı, propaganda.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri