Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


STRES KAYNAKLARININ KÜLTÜREL FARKLILIKLARLA İLİŞKİSİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Günümüzde bireyler, çevresel koşulların hızlı değişimi, geleceğin belirsizliği ve diğer birçok faktör neticesinde nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları bakımından oldukça karmaşık bir süreci içeren ve günlük hayatın her aşamasının kaçınılmaz bir parçası durumuna gelmiş, bireylerin performanslarını ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkilemekte olan stres kavramı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle Üniversiteye geçiş aşaması birçok öğrenci açısından stresli bir süreci oluşturmakla birlikte öğrenciler bu süreçten farklı düzeylerde etkilenmektedirler. Bazı öğrenciler için bu süreç kolay atlatılabilir bir durumken, bazı öğrenciler içinse bu süreç, yıkıcı etkilere dahi neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin stres kaynaklarını belirlemek ve David Robotham’ın (2008) yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin stres kaynaklarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlamış olduğu çalışmasında yer alan stres kaynaklarını, ülkemiz yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin stres kaynakları ile karşılaştırarak stres kaynaklarının her iki kültüre ilişkin farklılıklardan etkilenip etkilenmediğini belirlemek ve öğrencilerin stres düzeylerini ölçmektir. Bu kapsamda çalışmanın uygulama aşamasında Uşak Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler arasından basit rassal örnekleme yöntemi ile toplam 382 kişilik bir örneklem seçilerek bu öğrencilerin stres kaynaklarının belirlenmesine ve stres kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak anket çalışmasına yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda Ülkemizde yükseköğretim düzeyindeki öğrenciler David Robotham’ın çalışmasında da yer alan sınav dönemlerinde yaşanan gerginlik, üniversiteye geçiş süreci, mali kaynakların yetersizliği ve aileden farklı bir ülkede veya bölgede eğitim alma gibi kategorilerde strese maruz kalmaktadırlar. Analizler incelendiğinde, elde edilen veriler, stres kaynaklarının kültürel bakımdan farklılık göstermediği ve yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin her iki kültürde aynı stres kaynaklarından etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Stres, Stres Kaynakları, Kişisel Stres Kaynakları, Örgütsel Stres Kaynakları, Stres Yönetimi.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri