Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇANKIRI KENTİ ÖRNEĞİNDE KENT GELİŞİMİNİN CBS KULLANILARAK SAPTANMASI

Günümüzde, hızlı nüfus artışı ve buna bağlı artan kentleşmenin sonucunda, plansız kentleşme giderek artan bir ivme kazanmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için, alan kullanımlarının mevcut - geçmiş durumunun zamansal ve mekânsal olarak belirlenerek değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu uygulamanın en uygun ve gerçekçi yollarından birisi ise uydu görüntüleri kullanılarak yapılan arazi değişim izleme tekniklerini kullanmaktır. 2974.17 ha’lık imar planı sınırları içinde yapılan çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak farklı yıllara ait uydu görüntüleri incelenmiş, tüm alanda ve kent merkezinin bulunduğu 402.66 ha alandaki kullanımlarının mekânsal ve zamansal değişimi belirlenmiştir. Çankırı İli Kent merkezine ait 2009 ve 2019 yılı Google Earth uydu görüntüleri kullanılarak CBS kullanılarak manuel sınıflandırma yapılmıştır. Elde edilen veriler karşılaştırılarak, il merkezinin 10 yıllık süreçteki bitki örtüsü ve yapısal kullanım alanlarının değişimi tespit edilmiştir. Sonuçlara göre; 2009 yılında vejetasyon alanları 549.32 ha alana sahipken, 2019 yılında bu alanlar 371.30 ha olarak hesaplanmıştır. 2009 yılında 258.84 ha olan yapısal kullanım alanları, 2019 yılında 349.22 ha’a çıkmıştır. Kent merkezinde ise, 2009 yılında vejetasyon alanları 111.70 ha alana sahipken, 2019 yılında bu alanlar 56.72 ha olarak hesaplanmıştır. 2009 yılında 142.26 ha olan yapısal kullanım alanları, 2019 yılında 184.85 ha’a çıkmıştır. Araştırmada, kullanım alan miktarlarının değişim nedenleri irdelenerek, önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Alan kullanımı, Coğrafi bilgi sistemleri, Çankırı, Kent gelişimi

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri