Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Impact Of Motivation On Employee Performance İn The Private Sector
(Impact Of Motivation On Employee Performance İn The Private Sector )

Author : Abdullah OĞRAK  & Goran Mohammed Rahman SHİRWANY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1316-1323
22    15


Summary

Bu makalede, Motivasyonun stratejik insan kaynağının bir parçası olduğunu açıklıyoruz. yönetimi. Öyleyse bu makalenin amacı bu motivasyonu bulmak için çalışıyoruz. Özel sektörde çalışanların performansı üzerinde etkisi olup olmadığı. Bunu bilmek için sonuçları, sonuçları belirlemek için özel sektör üzerinde araştırma yapmalıyız. Yani Öncelikle birçok firmadan veri anketi alarak form anketi dağıtıyoruz. Her iki cinsiyetten 70 çalışanı. Son olarak, tüm verileri spss programı ile kullanıyoruz. bu motivasyonun çalışanların performansı üzerindeki etkisini veya başka yollarla analiz etmek. yani içinde Daha fazla kaynağa sahip olan, motivasyon ilişkilerinin doğrudan çalışan performansı olduğunu söylüyor, ancak motivasyon artışı çalışanı arttırıyor Çalışanların ve firmaların her seferinde ve daha fazla üretkenlik elde etmek ve maliyetleri düşürmek. Yani aksi takdirde Çalışan performansını olumsuz etkiliyor.Keywords
Motivasyonun tanımı ve performans, Motivasyon Kuramları, Özel sektörde motivasyonun çalışan performansına etkisi.

Abstract

This articles, we describe that Motivation is one part of strategic human resource management. So the aim of this article that we do work to find that motivation impact on employees performance in the private sector or not. For knowing this results we must do research on the private sector to determine the end results. So Firstly we distribute survey of form after by collect data survey from many firms on 70 employees by both of gender. Finally, we use all of the data by spss program to analyze that motivation impact on employees performance or otherwise. so in the more resource has that describes says motivation relations directly employee performance, however, motivation increase becomes raising employee performance and raising the efficiency of employees and firm and in every time raising to get more total of productivity, and reducing costs. So otherwise thus Effect negatively on employee performance.Keywords
Definition of Motivation and performance, Motivation Theories, Impact of motivation on employee performance in Private sector.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri