Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİREYLERİN SAĞLIK HİZMET KULLANIM KÜLTÜRLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE HEALTH CARE CULTURES OF THE INDIVIDUALS BY THE PERSPECTIVE OF HEALTH ECONOMY )

Author : Naim KARAGÖZ  & Ebrar ILIMAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 1034-1044
262    107


Summary

Her geçen gün sürekli artan sağlık harcamalarının, azaltılabilmesi ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi, bireylerin sağlık hizmetlerini bilinçli ve doğru kullanmaları ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla kişilerin sağlık hizmet kullanım kültürü sağlık harcamalarını doğrudan etkilemektedir. Bu araştırma bireylerin ekonomik durumlarının sağlık hizmet kullanım kültürlerine etkisini saptamak amacıyla tasarlanmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi ile yapılan araştırma sonucunda, bireylerin ekonomik durumlarının, sağlık hizmet kullanım kültürlerinin üzerinde oldukça önemli etkisi olduğu saptanmıştır. Bununla beraber aile hekimliği kullanım oranın gelir düzeyi arttıkça azaldığı görülmüştür.Keywords
Ekonomi, Sağlık, Kültür, Hizmet

Abstract

The fact that health expenditures, which are continuously increasing every day, can be reduced and quality health services are provided by individuals with conscious and correct use of health services. Therefore, healthcare culture of people directly affects health expenditures. This study was designed to determine the effect of economic status of individuals on health service usage cultures. As a result of the research conducted with snow ball sampling method, it has been determined that the economic status of individuals has a significant effect on health service usage cultures. However, the rate of use of family medicine decreased as the income level increased.Keywords
Economy, Health, Culture, Service

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri