Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gelişmekte Olan Piyasalarda Döviz Kuru-Portföy Yatirimlari İlişkisi:BRICS Ülkeleri Ve Türkiye Örneği
(The Relationship Between Portfolio Investment –Foreign Exchange : BRICS And Turkey )

Author : Ahmet ÇİLİNGİRTÜRK  & Müge ÇETİNER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 64-75
310    415


Summary

Ģelişmekte olan ülkeler kalkınmalarını finanse etmek ve böylece gelişmiş ülkelere yetişebilmek için yabancı sermaye ihtiyacında olup özellikle de bunu kısa vadeli portföy girişleriyle sağlama yoluna gitmektedir. Ülkelerin makroekonomik politikaları üzerinde portföy akımlarının döviz kuruna bağımlı değişken olarak etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Türkiye’de portföy girişleri- döviz kuru ilişkisi 2002-2016 dönemi için panel veri seti kullanılarak incelenmiştir.Keywords
Portföy Yatırımları; Döviz Kuru; BRICS

Abstract

For Developing countries to finance their development and to catch up developed countries, foreign capital is needed, especially in the form of short term portfolio flow.Based on the Macroeconomics policies of countries , the effect of the portfolio flow as a dependent variable in relation to the exchange rates was analysed in this study. BRICS( Brazil,Rusia,India, China, South Africa) and Turkey's portfolio flow- exchange rate relations was analysed using the panel data set for the period of 2002-2016Keywords
Portfolio Investments; Foreign Exchange Rate; BRICS

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri