Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Effectiveness Of The Application Of Active Learning Technologies
(Effectiveness Of The Application Of Active Learning Technologies )

Effectiveness Of The Application Of Active Learning Technologies

 
Author : Samira TAGHIYEVA  & Sevinj JABRAYILZADA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 624-626
DOI Number: :
Cite : Samira TAGHIYEVA & Sevinj JABRAYILZADA, (2020). Effectiveness Of The Application Of Active Learning Technologies. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 31, p. 624-626. Doi: 10.31576/smryj.511.
526    318


Summary

Bilgisayar bilimi teorisi, metodolojisi ve yöntemleri alanındaki çok sayıda çalışmanın sonuçlarını dikkate alarak, "bilgisayar biliminin bilimsel aygıtının henüz stabilize edilmediğini" not ediyoruz. Eğitimin gelişimindeki yeni eğilimler göz önüne alındığında, mesleki faaliyetlerde bulunan öğretmenlerin metodolojik eğitim sisteminde üreme ve kontrol yöntemlerinin uygulanması göz önüne alındığında, öğrenicilerin yeniden üretilmesine ve yaratıcılığı motive etmemeye dayalı bir tartışma olduğunu tartışmak için bir neden vardır. biliş ve meslek: öğrenci odaklı etkinlik. Günümüzde ortaöğretim okullarında 5-11. Sınıflarda bilgisayar bilimi öğretimi bu yönde yürütülmemektedir. Araştırmanın amacı 5-11. Sınıflara bilgisayar bilimi öğretimi sürecinde aktif formların ve öğretim yöntemlerinin kullanımı konusunda eğitim geliştirmektir.Keywords
Eğitim, yöntem, teknoloji, eğitim, bilgisayar, bilişim.

Abstract

Taking into account the results of numerous studies in the field of theory, methodology and methods of computer science, we note that "the scientific apparatus of computer science has not yet been stabilized." Given the new trends in the development of education, the application of reproductive and control methods in the system of methodological training of teachers engaged in professional activities, there is reason to argue that there is a debate based on the reproduction of learners and not motivating creative cognition and profession: student-oriented activity. At present, the teaching of computer science in grades 5-11 in secondary schools is not conducted in this direction. The aim of the research is to develop training on the use of active forms and teaching methods in the process of teaching computer science to grades 5-11.Keywords
Training, method, technology, education, computer, informatics.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri