Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Sayı Hissi Stratejilerinin Belirlenmesi
(Investigate the Number Sense Strategies Used by 4th Grade Students )

4. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Sayı Hissi Stratejilerinin Belirlenmesi

 
Author : Sıtkı ÇEKİRDEKCİ  ; Sare ŞENGÜL & M. Cihangir DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 680-695
DOI Number: :
Cite : Sıtkı ÇEKİRDEKCİ ; Sare ŞENGÜL & M. Cihangir DOĞAN, (2020). 4. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Sayı Hissi Stratejilerinin Belirlenmesi. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 31, p. 680-695. Doi: 10.31576/smryj.512.
602    831


Summary

Sayılar ile mantıklı tahminler yapabilme, aritmetik hataları ve sayı örüntülerini fark edebilme, en etkili hesaplama yolunu seçebilme ile ilgili his şeklinde tanımlanan sayı hissi, matematik eğitiminde giderek önem kazanmaktadır (Hope, 1989). Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile ilgili soruları cevaplandırırken kullandıkları stratejilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminden yararlanılan araştırmanın verileri Kadıköy ilçesindeki bir devlet okulunun dördüncü sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bu okulda öğrenim gören 115 dördüncü sınıf öğrencisinden Sayı Hissi Testi’nden aldıkları puana göre orta ve üst sayı hissi başarı düzeyine sahip grupta yer alan ve gönüllü olan altı öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini toplamak için görüşme yapılmış, altı öğrenciye sayı hissi bileşenlerine uygun olarak hazırlanan dört sorudan oluşan “Görüşme Formu” uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin kural–işlem temelli stratejileri kullanmaya daha yatkın oldukları görülmüştür. Ayrıca orta sayı hissi başarı düzeyine sahip gruptaki öğrencilerin üst sayı hissi başarı düzeyine sahip grupta bulunan öğrencilere göre kural-işlem temelli stratejileri daha fazla kullandıkları ve bu stratejileri kullanmaya daha yatkın oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Dördüncü sınıf öğrencileri, kural-işlem temelli strateji, sayı hissi.

Abstract

Number sense, which is defined as a feeling of being able to make reasonable estimations with numbers, being able to recognize arithmetic errors and number patterns, and being able to select the most effective computing method, becomes increasingly important in mathematics education. In this research, it is aimed to examine the strategies used by the fourth grade students to answering questions related the number sense. A qualitative research design was employed in the study. The data of the study was collected from fourth grade students of a state school in Kadıköy district. The study group of the research consisted of six volunteer students who were in the group of middle and upper number sense achievement levels according to their score which was obtained from Number Sense Test. The data of the study was collected with the interview method. The interview form which consisted of four questions prepared according to the number sense components was applied to six students. As a result of the research, it was seen that students were tend to use rule-based strategies. In addition, it was concluded that the students in the group of middle number sense achievement levels more used the rule-based strategies according to students in the upper number sense achievement levels and they were tend to use these strategies.Keywords
4th grade students, rule-based strategy, number sense.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri