Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yükselen Trend Stratejik İnovasyon Kavramı Ve İşletmeler Üzerine Etkisi: Bir Literatür İncelemesi
(As A Rising Trend Strategic Innovation Concept And Its Effects On Business: A Literature Review )

Yükselen Trend Stratejik İnovasyon Kavramı Ve İşletmeler Üzerine Etkisi: Bir Literatür İncelemesi

 
Author : İlkay GÜLERYÜZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 720-728
DOI Number: :
Cite : İlkay GÜLERYÜZ , (2020). Yükselen Trend Stratejik İnovasyon Kavramı Ve İşletmeler Üzerine Etkisi: Bir Literatür İncelemesi. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 31, p. 720-728. Doi: 10.31576/smryj.519.
467    409


Summary

Bu çalışmanın amacı, yönetim biliminin son yıllarda önem kazanan bir değeri olan ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada önemli bir faktör olan stratejik inovasyon kavramını açıklayarak işletmelere olan etkilerine dikkat çekmektir. Bu kapsamda ilk bölümde stratejik inovasyon kavramsal olarak ele alınarak farklı yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca stratejik inovasyonun temelini oluşturan bileşenler de ele alınmıştır. Literatürde stratejik inovasyonun doğuşu ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Stratejik inovasyon yönetimi, stratejik inovasyon süreci ve işletmelerin stratejik inovasyon faaliyetleri uygulayabilmeleri için ne tür gereksinimlerinin olduğu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Daha sonra, literatürde yer alan stratejik inovasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar analiz edilmiştir. 9 adet bilimsel çalışmanın (lisansütü tez, makale ve kitap) sonuçları ayrı ayrı incelenerek ortak bir paydada toplanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde stratejik inovasyonun uygulandığı işletmeler üzerindeki olumlu etkiler, farklı metotlarla yürütülen çalışmaların sonuçlarının yorumlanmasıyla resmedilmiştir. Çalışma sonucunda işletmeler için stratejik inovasyonun neden gerekli olduğu ve bilim insanlarının bu konuya ne şekilde yaklaşmaları gerektiği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Stratejik inovasyon, İnovasyon stratejisi, İnovasyon, Stratejik yönetim

Abstract

The purpose of this study is explaining the concept of strategic innovation and to draw attention to the effects of this term which has gained importance in recent years and is an important factor in providing sustainable competitive advantage on businesses. In this context, different approaches are evaluated in the first section by considering strategic innovation conceptually. In addition, components of strategic innovation are also discussed. Different approaches have been evaluated in the literature regarding the emergence of strategic innovation. Strategic innovation management, strategic innovation process and what kinds of requirements businesses need to implement strategic innovation activities are discussed in detail. Then, the studies investigating the effects of strategic innovation on businesses in the literature were analyzed. The results of 9 scientific studies (postgraduate thesis, article and book) were examined separately and collected in a common denominator. In this section, the positive effects on the businesses where strategic innovation is applied are illustrated by interpreting the results of the studies carried out with different methods. As a result of the study, suggestions were made on why strategic innovation is required for businesses and how scientists should approach this issue.Keywords
Strategic innovation, Innovation strategy, Innovation, Strategic management

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri