Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RİSK SERMAYESİNİN TEORİK TEMELLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
(THEORETICAL FOUNDATIONS AND APPLICATION METHODS OF VENTURE CAPITAL )

RİSK SERMAYESİNİN TEORİK TEMELLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

 
Author : Oğuz BAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1546-1561
DOI Number: :
Cite : Oğuz BAL , (2020). RİSK SERMAYESİNİN TEORİK TEMELLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 35, p. 1546-1561. Doi: 10.31576/smryj.592.
    


Summary

Risk Sermayesi ya da İslam Ekonomisinde mudarebe, faizli yönteme alternatif bir finansman yöntemi olarak gelişti. Yöntemin tarihsel arka planında oldukça geniş bir çalışma alanı bulan araştırmacılar katında modelin İslami kaynaklı olduğunda uzlaşılmıştır. Ticaretiyle, sanatıyla, kurum ve kurallarıyla yaşanmış olan bir medeniyetin ürettiği bu yöntem, Batı’ya 10. Yüzyıldan itibaren yansımıştır. Çalışmadan anlaşılacağı gibi İslam Fıkhının çatısında olmuş ve olması muhtemel sorunlara çözümler önerilmiştir. Mudarebe, günümüzde inovasyon ve AR-GE ile iş dünyasına yeni ufuklar açma potansiyeline sahiptir. Mudarebe; bir tarafta sermaye sahibi yatırımcı diğer tarafta da girişimci olmak üzere, bir ya da birkaç alanda faaliyet göstererek kar sağlama amacıyla akde dayalı birlikteliktir. Elde edilecek kȃr ise, katılımcılarca belirtilen oranlarda paylaşılacaktır. Herhangi bir risk ortamında amaç gerçekleşmeyince akit bozulur ve girişimci yaptığı çalışmadan dolayı kullanım bedelini alır. Bu çalışma betimleyici analiz yöntemiyle, Mudarebe adı altında faizsiz bir finans yönteminin olduğunu ifade etmek ve günümüzde de aktüel olarak uygulanan bir finansman tekniğini tanıtmak amaçlanmıştır.Keywords
Şirket, Kar, Risk, Girişimci

Abstract

Venture in venture capital or Islamic economy developed as an alternative method of financing to interest rate method. The researchers, who found a very wide field of study in the historical background of the method, agreed that the model was of Islamic origin. This method, produced by a civilization that has been experienced with its trade, art, institutions and rules, has been reflected to the West since the 10th century. As it can be understood from the study, Islamic Fiqh has been on the roof and solutions have been proposed for possible problems. Mudarebe has the potential to open new horizons to the business world through innovation and R & D. In this study, it is aimed to express that there is an interest-free finance method under the name of Mudarebe with the descriptive analysis method and to introduce a financing technique which is currently practiced today.Keywords
Company, Profit, Risk, Entrepreneur

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri