Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUSIC PERCEPTION OF THE BRAIN AND ITS DEVELOPMENTAL EFFECTS
(MUSIC PERCEPTION OF THE BRAIN AND ITS DEVELOPMENTAL EFFECTS )

MUSIC PERCEPTION OF THE BRAIN AND ITS DEVELOPMENTAL EFFECTS

 
Author : Zeynep Ebru AYATA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1622-1628
DOI Number: :
Cite : Zeynep Ebru AYATA , (2020). MUSIC PERCEPTION OF THE BRAIN AND ITS DEVELOPMENTAL EFFECTS . SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 35, p. 1622-1628. Doi: 10.31576/smryj.612.
    


Summary

ÖZET İnsan beyninin çesitli fonksiyonları arsında müzigin olusturulması ve yorumlanması geçmisten günümüze birçok araştırmacının ilgi odağı olmustur. Bu konu müzisyenlerin olduğu kadar nörologların ve nöropsikiyatristlerin de ilgisini çekmistir. İnsanlık tarihi boyunca, her kültürde insanlar müzikle uğraşmış ve müzikten keyif almıştır. Dolayısıyla müzik her yerde olan ve uygulanan bir fenomendir. Sadece insanlar müzik aleti çalmayı öğrenir ve sadece insanlar gruplar halinde ve iş birliği içinde enstrüman çalabilir. Bir grupta müzik yapmak insan beyni için neredeyse tüm bilişsel süreçleri devreye sokan müthiş zorlu bir görevdir. Müzik eğitimi, eğitici, yetiştirici, geliştirici, sabırlı ve disiplinli olmayı öğretici, güdüleyici yönleriyle oldukça önemli bir eğitim biçimidir. Tarih boyunca dünya milletleri müziğin eğitsel rolüne inanmışlar, ona bir eğitim aracı olarak bakmış ve önem vermişlerdir. Günümüz modern hayatında beyin, etkileşim ve çalışmasındaki rolü ile eğitim anlayışının vazgeçilmez bir ilkesi haline gelmiştir. Beyin müziği nasıl algılar, olusturur ve yorumlar? Bunlar bugün bile ucu açık sorular olarak algılanmaktadır. Müziğin olusturulmasından ve algılanmasından sorumlu merkezler ve iletisim yolları hangileridir? Bunların eğitim ile geliştirilmeleri mümkün müdür? Bu çalısmada geniş bir literatür taraması yapılarak bu sorulara cevaplar aranmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Müzik, beyin, müzik algısı, müzik eğitimi.

Abstract

ABSTRACT Among the many other different functions of human brain perception, production and developmental aspects of music has been the interest of many researchers. This subject has been the area of interest of not only the musicians but also the neurologists and the neuropsychiatries. Throughout human history, in every human culture, people have played and enjoyed music. Thus music is a phenomen happening and practiced everywhere. Only humans can learn to play musical instruments, and only humans can play instruments cooperatively together in groups. Making music in a group is a tremendously demanding task for the human brain that engages virtually all cognitive processes. Music education is a very important form of education with its instructive and motivational aspects to be educative, nurturing, developing, patient and disciplined. Throughout history, nations of the world have believed in the educational role of music, regarded it as an educational tool and attached importance. In today's modern life, the brain has become an indispensable principle of education with its role in interaction and work. How does the brain perceive, compose and interpret music? Today these questions are still perceived as open-ended questions. What are the communication paths and centers responsible for composing and perceiving music? Is it possible to develop them with training? In this study, answers to these questions were sought by making an extensive literature review.Keywords
Key Words: Music, brain, music perception, music education.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri