Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE BİLGİ TOPLUMU
(SOCIAL TRANSFORMATION AND KNOWLEDGE SOCIETY )

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE BİLGİ TOPLUMU

 
Author : Murat AKTAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1605-1621
DOI Number: :
Cite : Murat AKTAŞ , (2020). TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE BİLGİ TOPLUMU. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 35, p. 1605-1621. Doi: 10.31576/smryj.629.
    


Summary

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde (BİT) yaşanan gelişmeler bir yandan bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştırarak, değiştirip dönüştürürken, diğer yandan toplumsal yapıda da köklü değişimler meydana getirmiştir. Bilgisayar, internet ve akıllı mobil uygulamalar günlük hayatlarının bir parçası haline gelen bireyler ve ilişki biçimleri değişirken, bunların oluşturduğu toplumsal yapı da değişmektedir. Böylece sosyal, siyasal, ekonomik, finansal, yönetsel ve kültürel alanlarda hızla değişip dönüşen bir süreç ortaya çıkmıştır. BİT’lerde yaşanan bu değişim ve dönüşüm beraberinde yeni kavramlar da getirmiştir. Bu kavramlardan biri de bilgi toplumu kavramıdır. Bilginin gittikçe daha çok önem kazandığı, rekabetin küresel hale geldiği bir toplumsal yapıyı ifade eden bilgi toplumunda, artık herkesin kendi sosyal, ekonomik, politik ve kültürel gelişimi için sürekli olarak bilgiye erişmesi ve bilgiyi etkin bir şekilde kullanması bir zaruret haline gelmiştir. Bilgiyi etkin bir şekilde kullanan toplumlar da hem refah seviyelerini arttırmakta hem de bu yeni toplumsal yapıyı istedikleri şekilde yönlendirmekteler.Keywords
Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT), Bilgi Toplumu, Enformasyon Toplumu, Bilgi Çağı, Enformasyon Çağı.

Abstract

Developments in Information and Communication Technologies (ICT), while facilitating, changing and transforming the daily lives of individuals, brought also radical changes in the social structure. While the computers, the internet and smart mobile applications have become a part of their daily lives, the relationship and the social structure change too. Thus, a process that has rapidly changed and transformed in the social, political, economic, financial, administrative and cultural fields has emerged. This change and transformation in ICTs brought also the use of new concepts. One of these new concepts is the knowledge society. In the knowledge society, which expresses a social structure in which knowledge becomes more and more important and competition becomes global, it is now a necessity for everyone to access and use information and knowledge effectively for their social, economic, political and cultural development. Communities that use information and knowledge effectively can increase their welfare and lead this new social structure as they wish.Keywords
Information Communication Technologies (ICT), Knowledge Society, Information Society, Information Age.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri