Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKAYI TANIMLAMA ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI
(A COMPILATION STUDY ON DEFINING COMPARATIVE SOCIAL POLICY )

KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKAYI TANIMLAMA ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI

 
Author : Sibel ORHAN  ; Muhammet GÜMÜŞ & Emine KIZILKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 197-205
DOI Number: :
Cite : Sibel ORHAN ; Muhammet GÜMÜŞ & Emine KIZILKAYA, (2021). KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKAYI TANIMLAMA ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 41, p. 197-205. Doi: 10.31576/smryj.785.
    


Summary

Yukarıdaki başlıkta, karşılaştırmalı sosyal politika, tanımlanmak istenmiştir. Sözlükte bu konuyla ilgili net bir tanım sunulmamaktadır. Bunun nedeni, tanımlamaya yönelik herhangi bir girişimin bulunmaması, bir veya iki paragraflık boşluk içindeki terimin açıklamaya karşılık gelmemesidir. Bu sadece bileşik bir terimi karakterize etmedeki zorluk nedeniyle değil, aynı zamanda her iki unsurun da tartışmalı doğasından kaynaklıdır. Sosyal politikanın odağı ve karşılaştırmalı yaklaşım olarak düşünülebilmektedir. Sosyal Politika akademik disiplin midir yoksa bir çalışma alanı mıdır? Hangi özel programlar sosyal politika olarak görülmelidir ve hangisi bu özel programlarda olmamalıdır? Karşılaştırmalı sosyal politika analizi nedir ve sosyal bilimlerdeki stratejiler, diğer nitel veya nicel araştırmalardan farklı mıdır? Açık veya örtük olarak, doğası gereği karşılaştırmalı olmayan bilimsel araştırma var mıdır? Bu çalışmada, yer verilecek tanımsal problemlerden bazılarına değinilmiştir. Karşılaştırmalı sosyalliğin ne olduğunu açıklayabilmek için kapsamlı bir iddiada bulunulmamaktadır, bunun yerine daha yerleşik bir politika üzerinde durularak, tanımsal haritalama uygulamasına girmenin sınırları yerine oturttuğu nihayetinde belirsiz ve şekilsiz, maddi ve metodolojik sınırlara yer verdiği ortaya konmuştur. Karşılaştırmalı sosyal politika yalnızca büyümekle kalmamıştır, yaklaşık son otuz yılda muazzam bir şekilde, sınırlarını da genişleterek yayılım göstermiştir. Yapılan bu çalışmada, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan derleme çalışma modellerinden olan “belgesel kaynak derlemesi modeli” kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak konu ile ilgili olarak literatürde yer alan çalışmalara ulaşılmış, ulaşılan araştırma bulguları derlenerek rapor haline getirilmiştir. Yapılan literatür taramasının sonunda bu araştırmanın, literatürdeki boşluğu doldurması hedeflenmektedir.Keywords
Sosyal Politika, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Politika Uygulamaları

Abstract

In the title above, comparative social policy is intended to be defined. There is no clear definition of this topic in the dictionary. This is because there is no attempt to define it, the term in a space of one or two paragraphs does not correspond to the description. This is not only due to the difficulty in characterizing a compound term, but also because of the controversial nature of both elements. It can be considered as the focus of social policy and comparative approach. Is Social Politics an academic discipline or a field of study? Which specific programs should be seen as social policy and which should not be in these special programs? What is comparative social policy analysis and are strategies in social sciences different from other qualitative or quantitative research? Is there scientific research, explicitly or implicitly, that is not comparative in nature? In this study, some of the definitional problems to be included are mentioned. There is no comprehensive claim to explain what comparative sociability is, but rather a more established policy, it has been shown that entering into the practice of descriptive mapping puts the boundaries in place, and ultimately, it places ambiguous and formless, material and methodological boundaries. Comparative social policy has not only grown, but has expanded enormously over the last three decades, extending its borders. In this study, "documentary source compilation model", one of the compilation study models widely used in the field of social sciences, was used. In this context, studies in the literature on the subject were reached primarily, and the findings of the research were compiled and reported. At the end of the literature review, this research is aimed to fill the gap in the literature.Keywords
Social Policy, Comparative Social Policy, Policy Practices

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri