Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS PROFİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY ON TURKEY’S YOUTH POPULATION PROFILE )

TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS PROFİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 
Author : Emek Aslı CİNEL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 206-212
DOI Number: :
Cite : Emek Aslı CİNEL , (2021). TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS PROFİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 41, p. 206-212. Doi: 10.31576/smryj.786.
    


Summary

Türkiye’de mevcut olan genç nüfus bir taraftan Türkiye ekonomisi için avantaj yaratırken diğer taraftan temel makroekonomik göstergelerde ciddi etkilere yol açmaktadır. Türkiye ekonomisi her geçen gün hızla artmakta olan genç nüfusa yönelik istihdam yaratmak zorundadır. Dolayısıyla genç nüfus çok boyutlu ekonomik problemlerin kaynağı olabilmektedir. Türkiye ekonomisinde aktif nüfus oldukça yüksek düzeyde olmasına rağmen işgücüne katılım düzeyi çok düşüktür. Diğer gelişmekte olan ülkelerle benzer biçimde Türkiye’de de işsizlik olgusu yapısal bir takım özellikler taşıdığı için, işsizliğin giderilmesi amacıyla uzun vadeli ve verimli ekonomi politikalarına gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda genç nüfus yoğunluğu Türkiye ekonomisinde öncelikli olarak istihdam sorunu yaratmaktadır. Daha sonra eğitim, gelir dağılımı adaleti, kişi başına düşen gelir, büyüme gibi alanlarda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Çalışmanın amacını Türkiye’deki genç nüfus profilinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda TÜİK’in resmi internet sitesinde bulunan toplumsal yapı istatistikleri verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’deki genç nüfus oranındaki artışın ekonomi üzerinde kalıcı sorunlar yarattığı ve bu sorunların başında istihdam sorunun geldiği görülmüştür.Keywords
Genç Nüfus, Türkiye Ekonomisi, İstihdam.

Abstract

On one hand young population of the country creates advantages for Turkey’s economy, on the other hand it has important effects on the basic macroeconomic indicators. Turkey's economy must create employment for the young population rapidly increasing with each passing day. Therefore, the young population can be the source of multidimensional economic problems. Although the active population in Turkey's economy at a very high level of participation in the labor force is very low level. As with other developing countries in a similar manner to Turkey structural unemployment phenomenon team features move, in order to eliminate unemployment is a need for long-term and efficient economic policies. In this context young population density is to create employment problem as a priority issue for Turkey’s economy. Later, it may have negative consequences in areas such as education, income distribution justice, per capita income, and growth. The aim of the study is to study the young population profile in Turkey. For this purpose, social structure statistics data on the official website of TUIK were used. At the result of the study the increase in the proportion of young population in Turkey caused persistent problems on economy and has been observed that the employment problem at the beginning of these problems.Keywords
Youth Population, Turkish Economy, Employment.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri