Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ILGAZ DEVREZ ALT HAVZAZSININ KARŞILAŞTIRMALI GÖRSEL KALİTE ANALİZİ
(COMPARATİVE VİSUAL QUALİTY ANALYSİS OF ILGAZ DEVREZ SUB-BASİN )

ILGAZ DEVREZ ALT HAVZAZSININ KARŞILAŞTIRMALI GÖRSEL KALİTE ANALİZİ

 
Author : Özgür Burhan TİMUR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 273-283
DOI Number: :
Cite : Özgür Burhan TİMUR , (2021). ILGAZ DEVREZ ALT HAVZAZSININ KARŞILAŞTIRMALI GÖRSEL KALİTE ANALİZİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 41, p. 273-283. Doi: 10.31576/smryj.797.
    


Summary

Bu çalışmada, ABD Arazi Yönetim Bürosunun (BLM 2010) geliştirmiş olduğu Görsel Kaynak Yönetim Sistemi (GKY) modelini temel alan yöntem (Uzun ve Müderrisoğlu 2011) ile Ilgaz Devrez Alt Havzası görsel kalite analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı olarak seçilen Ilgaz Devrez Alt Havzası, içerisinde korunan alanlar, rekreasyon alanları, kış turizmi alanları bulunduran, bu özellikleri nedeni ile insan kaynaklı bozulmalara açık nitelikte bir alandır. Çalışmada gerçekleştirilen görsel kalite çalışması iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, alana ait eğim haritası, corine arazi örtüsü haritasından elde edilen renk ve bitki örtüsü haritaları üzerinde alanlara puanlama yapılmıştır. Bu haritaların GIS programında çakıştırılması ile görsel kalite haritası oluşturulmuştur. İkinci aşamada, oluşturulan görsel kalite haritası üzerinde değişik niteliklerdeki 8 adet gözlem noktası belirlenmiştir. Belirlenen 8 gözlem noktasına gidilerek, yerinde gözlemler yapılmıştır. Bu noktalarda peyzaj mimarı uzmanlar tarafından algısal estetik form ve kaynak gözlem formları doldurularak alana ait fotoğraflar çekilmiş, yeni bir puanlama çalışması yapılmıştır. Yapılan ikinci aşama çalışması, birinci aşama çalışması ile karşılaştırılarak hata oranı en aza indirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, görsel kalite açısından değerlendirilen çalışma alanı, 5 üzerinden 3.7 puan alarak yüksek görsel kaliteli alan olarak belirlenmiştir.Keywords
Görsel kalite, Ilgaz dağı, Korunan alanlar

Abstract

In this study, visual quality analysis of Ilgaz Devrez Sub-Basin was performed using the method based on the Visual Resource Management System model developed by the US Land Management Bureau. Ilgaz Devrez Sub-Basin, which has been selected as a study area, includes protection areas, recreation areas, winter tourism areas and is open to human-induced deterioration due to these features. The visual quality study consists of two stages. In the first stage, the areas were scored on slope map, the color map and vegetation map obtained from the corine land cover map and a visual quality map was created by overlaying these maps in the GIS program. In the second step, 8 observation points were determined of different qualities, which received different scores on the visual quality map. At these points, on-site observations were made, the perceptual aesthetic form and source observation forms were filled, a new scoring study was made by landscape architects. The second stage study was compared with the first stage study and the error rate was minimized. As a result of the study, the study area evaluated in terms of visual quality was determined as a high visual quality area with an average score of 3.7 out of 5.Keywords
Visual quality, Ilgaz Mountain, Protected area

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri