Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇANKIRI KENTİ ÖRNEĞİNDE KENT GELİŞİMİNİN CBS KULLANILARAK SAPTANMASI
(DETERMINING CITY DEVELOPMENT FOR USING GIS IN CASE OF CANKIRI )

ÇANKIRI KENTİ ÖRNEĞİNDE KENT GELİŞİMİNİN CBS KULLANILARAK SAPTANMASI

 
Author : Özgür Burhan TİMUR   & Araksan Mahamoud BARREH  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 294-298
DOI Number: :
Cite : Özgür Burhan TİMUR & Araksan Mahamoud BARREH, (2021). ÇANKIRI KENTİ ÖRNEĞİNDE KENT GELİŞİMİNİN CBS KULLANILARAK SAPTANMASI. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 41, p. 294-298. Doi: 10.31576/smryj.803.
    


Summary

Günümüzde, hızlı nüfus artışı ve buna bağlı artan kentleşmenin sonucunda, plansız kentleşme giderek artan bir ivme kazanmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için, alan kullanımlarının mevcut - geçmiş durumunun zamansal ve mekânsal olarak belirlenerek değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu uygulamanın en uygun ve gerçekçi yollarından birisi ise uydu görüntüleri kullanılarak yapılan arazi değişim izleme tekniklerini kullanmaktır. 2974.17 ha’lık imar planı sınırları içinde yapılan çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak farklı yıllara ait uydu görüntüleri incelenmiş, tüm alanda ve kent merkezinin bulunduğu 402.66 ha alandaki kullanımlarının mekânsal ve zamansal değişimi belirlenmiştir. Çankırı İli Kent merkezine ait 2009 ve 2019 yılı Google Earth uydu görüntüleri kullanılarak CBS kullanılarak manuel sınıflandırma yapılmıştır. Elde edilen veriler karşılaştırılarak, il merkezinin 10 yıllık süreçteki bitki örtüsü ve yapısal kullanım alanlarının değişimi tespit edilmiştir. Sonuçlara göre; 2009 yılında vejetasyon alanları 549.32 ha alana sahipken, 2019 yılında bu alanlar 371.30 ha olarak hesaplanmıştır. 2009 yılında 258.84 ha olan yapısal kullanım alanları, 2019 yılında 349.22 ha’a çıkmıştır. Kent merkezinde ise, 2009 yılında vejetasyon alanları 111.70 ha alana sahipken, 2019 yılında bu alanlar 56.72 ha olarak hesaplanmıştır. 2009 yılında 142.26 ha olan yapısal kullanım alanları, 2019 yılında 184.85 ha’a çıkmıştır. Araştırmada, kullanım alan miktarlarının değişim nedenleri irdelenerek, önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Alan kullanımı, Coğrafi bilgi sistemleri, Çankırı, Kent gelişimi

Abstract

Today, unplanned urbanization is gaining an increasing momentum as a result of rapid population growth and increasing urbanization. In order to prevent this situation, It is of great importance to determine and evaluate the current - past situation of the field uses temporally and spatially. One of the most appropriate and realistic ways of doing this is to use land change monitoring techniques using satellite images. In the study carried out within the boundaries of the development plan of 2974.17 ha, Satellite images of different years were examined using Geographical Information Systems, the spatial and temporal change of the field uses has been determined in the whole area and 402.66 hectares where the city center is located. Manual classification was made of the city center of Çankırı with using GIS with Google Earth satellite images of 2009 and 2019. By comparing the data obtained, The vegetation change and structural areas were determined for a period of 10 years. The vegetation areas, which were 549.32 ha in 2009, were calculated as 371.30 ha in 2019. Structural usage areas, which were 258.84 ha in 2009, increased to 349.22 ha in 2019. While the vegetation areas in the city center were 111.70 ha in 2009, these areas were calculated as 56.72 ha in 2019. Structural areas, which were 142.26 ha in 2009, increased to 184.85 ha in 2019. In the study, were examined the reasons for the change in land use and suggestions have been made.Keywords
Land use, Geographical information systems, Çankırı, Urban development

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri