Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


27 NumberEditor
Prof. Dr. Anatoliy LOGİNOV

Assistant Editor
Assoc. Prof. Dr. Ekaterina YAGAFOVA

Ankara/Türkiye  2020

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialCaner YEDİKARDEŞ  

The Effect Of Socialmedia On Visual Arts: Building Viewer Ss, 1-9
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.419
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Şirin ÇELİKKANAT  

Determination Of Health Literacy Level Of Çukurova University Midwifery Department Students Ss, 10-15
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.422
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Eda Öz ÇELİKBAŞ  

Kam Belief And Healing Relation In Art Therapy Ss, 16-24
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.424
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Yasemin KIZILDAĞ  

Understanding Of Unity In The Novel “Osmancik” By Tarık Bugra Ss, 25-32
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.423
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Neslihan ARIKAN  

A Qualitative Study On The Effects Of Personal Effort In Sports On Performance Ss, 33-41
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.421
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Mustafa TANDOĞAN  

360 Degree Performance Evaluation System Ss, 42-52
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.427
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Zehra Sumeyye ERTEM  

Algılanan Öğrenme Ortamı Envanteri: Türkçeye Uyarlama Geçerlik Güvenirlik Ve Faktör Yapısının İncelenmesi Ss, 53-66
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.420
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Mehmet Zülfi CENNET  

Consultation In The Commentary Method Of Sharif Al-Murtaza Ss, 67-74
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.429
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Fikret ALINCAK  

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Kavramına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 75-81
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.437
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Arkun TATAR  

Determination Of Personality Descriptive Terms With Psycho-Lexical Approach In Turkish Ss, 82-114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.401
Abstract | Extended Abstract | Full Text (XML) | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri